FB nabízí loňské příspěvky.

25.10.2018

Čtu v růžovém srdci loňský povzdech: Neoslabujme naši sílu citově emočním politickým zmarem! Jsme lépe náchylní nemocem, poruchám orgánů, oslabujeme celkový stav těla. - Cit je emoce. Citově emočním - zdvojuji. Je to jako hospitalizovat v nemocnici :-) Chápu adjektivum emoční jako výboj citů. Rozumí-li mi laskavý čtenář. 

Letos jsem pod své sdílení připsala: 

No jo, většinou se svým psaním po roce souhlasím. Jen v DD pan ředitel na schůzce 24.10. t. r. řekl, že pan farář má přeci svobodu si říkat, co chce, tedy hlásat svobodně! pro hluché, nevidomé, s demencí: My MUSÍME přijmout do rodiny uprchlíky. Jsme bohatá země! (Toto jsem zaregistrovala na jaře t. r.) Aktivita se jmenuje zpívání při kytaře. Myslím, že už dal pokoj, a že jen zpívá, ale nejsem tam pravidelně.
Odhlédnu-li od bludu, že jsme bohatá země, tak na 100% nesouhlasím s politizováním v DD a s politickým tvrzením, že musím přijmout někoho do rodiny. Určitě ne. Proč to hlásá v jídelně DD? Bez kontroly a svolení rodinných příslušníků. Neoslabujme se citově politickým zmarem, ale nenechejme se sebou orat. Je to země naši předků a našich potomků. Dětí a vnuků!!A co VY? Jste připraveni přijmout Vy?