Co uděláš? Barakudu polechtáš na ocase...

12.01.2023

Odbila půlnoc. Probírám se tu FB. Poslouchám o podvodu na obyvatele, na republiku... Jsme jen věci. Vstupte do soudní síně ve VĚCI... Mělo by být ve sporu mezi XY...

Skandál kolem prezidentských voleb - Tisková konference

Informuje: Norbert Naxera, Karel Světnička a Jana Peterková

Autor: RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens, Café Louvre, Národní 22, Praha 1, ČR, 11.1.2023

Podpisové archy pro volby prezidenta ověřuje firma z Kajmanských ostrovů.

V České republice vypukl obrovský skandál. Sčítací archy prezidentských kandidátů ověřuje firma s neprůhlednou vlastnickou strukturou vedoucí do daňového ráje na Kajmanských ostrovech! Holdingová struktura firem dokonce figuruje v uniklých dokumentech Paradise Papers!

Aktivistka Jana Peterková podala žalobu na ministerstvo vnitra k Nejvyššímu správnímu soudu a žádá soud o předběžné opatření a odsunutí konání prezidentských voleb v ČR z důvodu nezákonného postupu Ministerstva vnitra při zadávání veřejné zakázky firmě HEWLETT PACKARD s.r.o, která má výhradní smlouvu s Ministerstvem vnitra jako autor ověřování petice pro volbu prezidenta 2017, smlouva číslo 3254366. "Je nutné okamžitě zastavit volby prezidenta v ČR v roce 2023 z důvodu nezákonného postupu Ministerstva vnitra při zadávání veřejné zakázky firmě Hewlett - PACKARD s.r.o." sdělila Jana Peterková.

Jde o skandál neuvěřitelných rozměrů. Firma Hewlett - PACKARD s.r.o. má totiž výhradní smlouvu s Ministerstvem vnitra jako autor ověřování petice pro volbu prezidenta 2017, smlouva číslo 3254366, ovšem na webu Ministerstva vnitra, ve veřejném registru smluv, ani jinde na veřejně dostupných webech vlády ČR totiž nebyla zveřejněna nová smlouva s výše uvedenou firmou pro

volby prezidenta 2023 a okolnosti, jak byla firma Hewlett - Packard

Ministerstvem vnitra vybrána!

Existuje pouze výše zmíněná smlouva z roku 2017 a objednávka (smlouva ID č.20711429) Ministerstva vnitra, kterou zadává znalecké firmě Lidický-Mašín s.r.o. jako zpracování znaleckého posudku na posouzení ceny služeb předložené společností HEWLETT-PACKARD s.r.o., sídlo/ místo podnikání: Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4, IČO: 17048851, v rámci veřejné zakázky "Automatizace ověření petice pro přímou volbu prezidenta republiky 2023", realizované podle §29 písm. a) zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Ovšem okolnosti této veřejné zakázky, zveřejnění údajů o výběrovém řízení pro rok 2023 mezi MV a firmou Hewlett PACKARD s.r.o. a způsob jakým byla firma vybrána pro ověření petic pro přímou volbu prezidenta republiky 2023, ani pak uzavřená smlouva samotná pro rok 2023 NEJSOU nikde k dohledání.

Již v roce 2012 uzavřelo Ministerstvo vnitra smlouvu s firmou Hewlett Packard o ověřování petice pro volbu prezidenta 2013 bez výběrového řízení, čímž vzniká důvodné podezření, že byla protizákonně vyvedena kontrolní úloha státu v případě voleb hlavy státu České republiky, tím že vyřazení jednotlivých petentů má na starost třetí subjekt - soukromá zahraniční firma, která navíc dle dostupných informací neprošla veřejným výběrovým řízením. Navíc petenti - občané ČR neuvedli při podepisování petičních archů

jednotlivým kandidátům informovaný souhlas a souhlas v souladu s GDPR s nakládáním s jejich osobními údaji s jejich souhlasem.

Výše vedené proběhlo bez vědomí a souhlasu jednotlivých petentů, ovšem zřejmě i jednotlivých kandidátů, protože ani oni nebyli Ministerstvem vnitra informováni o tom, že jimi nasbírané petiční archy a údaje o jednotlivých petentech - občanech ČR budou bez jejich souhlasu předány třetímu subjektu v rozporu s GDPR i zákonem.

Z prezidentských voleb 2023 tak mohli být proti pravidlům volebního zákona vyřazeni kandidáti. které podpořilo zákonných 50 000 občanů ČR, neboť byl zpochybněn z výše uvedených skutečností způsob jejich vyřazení zcela důvodným nezákonným postupem, jak Ministerstvem vnitra, tak firmou Hewlett Packard. Je tak zcela nepochybně zásadní volby okamžitě zastavit a zkontrolovat sjednat zákonnost smluv mezi Ministerstvem vnitra a firmou HEWLETT - PACKARD s.r.o. a systém kontroly i důvod a způsob vyřazení jednotlivých petentů - občanů české republiky.

Ti NEVYJÁDŘILI PÍSEMNÝ a INFORMOVANÝ SOUHLAS, aby s jejich osobními údaji nakládala společnost registrovaná v zahraničí - HEWLETT - PACKARD - stejně jako výše uvedené jeví znaky nezákonného jednání a bezpečnostního rizika pro Českou republiku, aby přístup do registru a evidence obyvatel měla zahraniční firma, což je též nezákonné, stejně jako její přístup do registru a evidence obyvatel České republiky, neboť´ jediným a 100% majitelem a vlastníkem této firmy Hewlett - PACKARD s.r.o. žádný Čech není.

Obě dvě holdingové matky firmy HEWLETT PACKARD s.r.o., které vlastní dceru - holandskou Hewlett-Packard The Hague B.V., která ovládá jejich vnučku - českou HEWLETT - PACKARD s.r.o., jsou registrovány v nedohledatelném daňovém ráji na Kajmanských ostrovech, který neposkytuje veřejný přístup k obchodnímu registru a je tedy naprosto skandální a protizákonné, aby měly jednak možnost vstupovat do chráněných dat občanů v ČR , ale také možnost nakládat s jejich osobními údaji v petičních arších, a to nejen občanů, kteří podepsali petiční archy, ale úplně všech občanů, neboť kontrolu podpisů nelze provádět bez přístupu do centrální evidence obyvatel, ke kterému tedy tato firma musela mít přístup.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže navíc obvinil již v roce 2017

Ministerstvo vnitra, že při zadávání veřejné zakázky "Technická podpora a zajištění rozvoje aplikace NS -SIS II v letech 2016 -2018" na základě výzvy k jednání ze dne 26.1.2016 v jednacím řízení bez uveřejnění spáchalo přestupek podle paragrafu 120 odst.1 písm a) zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách neboť neprokázalo, že by předmětnou veřejnou zakázku mohl z technických důvodů realizovat pouze vybraný uchazeč - Hewlett- PACKARD s.r.o.

Z výše uvedených důvod je nutné volby prezidenta 2023 okamžitě zastavit a provést důkladnou kontrolu postupu MINISTERSTVA VNITRA o což žádám nyní také opět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a také Nejvyšší správní soud.

Text: Norbert Naxera

Už slyším - tohle mě nezajímá. No, tohle by tě mělo zajímat. Je to naše republika. Jsou to naše osobní údaje, registry obyvatel, zneužívání práva, tahání země do největší krize, kterou se chystají vytvořit jako v roce 1929.

Pana Světničku znám už několik let jako velkého odborníka a znalce práva. Vysvětluje, jak se věci mají co se týče smlouvy s firmou HP. Připomíná, že neexistuje ani smlouva o výcviku 800 UK vojáků, který stál za měsíc 190 milionů korun. Bez smlouvy. Co to? Malá domů... To jsou peníze! Co by se za to dalo koupit, opravit, postavit!

Přidám se k hromadné žalobě.

Holistická právníčka Daniela Šenarová vysvětluje o volbách a nevolení.

https://www.youtube.com/watch?v=2aEU3nywAlw

Zajímá mě, kolik lidí se vzdá svého hlasu. Já si zítra asi doběhnu na úřad pro potvrzení, že nebudou můj hlas počítat k nevoličům. Zkrátka: Aby mě vyjmuli.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2023-01-12_Dnes_jsem_zastihla_stoupat_ranni_slunicko/

Počkej, jsi zběsilá. Vzpomínej. Ráno. 

Vzbudila jsem se před budíkem. Zrzečka zas zpívala u dveří ložnice. Jak otevřu, protahuje se. Beru ji do náruče. 

- Co řveš?

- Mrrráu!

- Pojď se nasnídat. 

Mourek už je taky auf. Zrzka  si ani nezobla. Ven. To Mourek... 

Sluníčko šplhalo ve větvích stromů. Rychle, vyfotit. To se ti jen tak nepovede vidět slunce tak nízko.

Moureček prý jde ven. Tak jo. Ať si jde.

Mám pořád čas, pořád, pořád, ještě... Najednou vyjíždím v deset. Jedu ke kadeřnici na desátou. Chjo, kdy už se mi povede teleportovat se?!!

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2023-011-12_U_Eriky_s_pejsanky._To_bylo_pohadkove/

- Eri, jedu trošku dýl. :-)

- Půl hodina se ti toleruje. :-)  Vadí ti psi?

- Vůbec! Bobánkové. A copak, nechtějí ven? Jsou sněžní?

- Ale jsou rozmazlení. Milují teplo.

Eri mi vypráví, jaký je ČEZ pardál. Ano, asi před šesti osmi lety mi chtěl upřít asi devět tisíc. Uhádala jsem to, ale věřím, že mnoho lidí spíš naopak zaplatí.

- Máme doplácet 35 tisíc za plyn. Přitom by nám měli vrátit 12 tisíc!

- Vždyť jste se odpojili.

Oni si zažádali o odpojení plynu. ČEZ potažmo nějaký GAZ - jim chtěl plynoměr odpojit ihned. Ne, ne, my to chceme až k poslednímu dni fixované ceny. Potřebovali co nejdéle začít vytápět dům elektřinou. Počítali, že to bude drahé. Mají na domě hodně panelů, ale nejprve je třeba si elektřinu nachytat. Věděli o nedoplatku. Je asi osm tisíc. Ale plyn! Toho se zbavili. Na faktuře je počítáno s nefixovanou cenou. Ale co je drzejší - mají tam spotřebu i po dni odpojení. Chjo. Vydrbala bych s nimi. Co by mi tak asi mohli udělat, kdybych nezaplatila? Odpojeno mají. A klidně k soudu. Takovou zkušenost máme.

Vlásky ostříhané během půl hodinky. Jedu.

V našem městě vjíždím do náměstí. Trklo mi. Ireno, včera sis zablokovala klíč k bankovnictví. Dostala jsem se tam jinou cestou. Paní úřednice je usměvavá. Zdá se, že mě snad i ráda vidí. Během chvíle udělá šup, kód, QR, brm brm - hotovo. Mám to.

- Co s tím papírem?

- To už neplatí, můžete ho vyhodit.

Ekologie. Hlavně vymlátit, kde se co dá.

- Tak víte co, já na ten papír z druhé strany ještě něco vytisknu.

Jsem moc ráda: Vzpomněla jsem si. Trefila jsem se do otevírací doby. Velmi milá paní. Skvělé, že? A ještě vyřízeno odblokování! Třikrát pozitivita. Plus jednou navíc. 

Pokračuji v náměstí dál. Prohlížím si ho ve slunci. Na fotkách modrá obloha temná. Špinavá. Úřad. Vcházím dovnitř. Tak milé vstřícné profesionální jednání! Hm, dobrá hlava v čele? Asi si jsou všichni vědomi, že slouží obyvatelům; z jejich daní navíc! Vyřizuji, co potřebuji. Nádherný vhled na řeku. 

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2023-01-12_Prosla_jsem_si_mesto._A_vzala_jsem_to_od_radnice._Krasny_rozhled_na_reku/

- Smím si vyfotit váš adventní stromek? Je krásný! Srdíčka. Stromečky... Pak ještě támhle ten výhled.

Dostávám svolení. Dívám se přes řeku na kopec u polikliniky. A z druhého okna škola Na Ostrově.

Děkuji ze vlídnost a ochotu.

Na chodbě potkávám pána z loutkového divadla. Rozplývám se nad Sněhurkou v adventu. Originální. Smála jsem se. Zasahují děti flétnou, zpěvem, slovem, barvami... 

- Víte, půjčila jsem si vnučku. Moc jsem chtěla jít do loutkového. 

- No, to lidi dělají. Půjčí si dítě a přijdou.  Zítra hrajeme...

- Já vím. Mám to v diáři. O nějaké Marfušce. :-)  Už se těším.

Stavuji se ještě na podatelně. Srdce mi plandá radostí. Paní, kterou všichni odepsali ze života, v únoru přijde do práce. Raduji se moc! To je ta, která mi v létě cestou z Brutalu vzdala hold! Ano, jsem persona non grata. Ale prý jsem čestná. Přímá. Nezaprodaná. A když roušku ne, tak ne. No bodejť, buď jsem těhotná nebo nejsem. Nemohu být jen napůl. To si ten dědek, co mě honil po divadelním vestibulu, ani neuvědomil, co páchá za protipráví. Bez zdravotního vzdělání. Zásah do integrity těla. No jo, když některý opičák neví, co je integrita. Netuší nic o Mezinárodní smlouvě o biomedicíně... Marné lkaní. Lidi to dělali fikaně. Pro mě falešně. U vchodu rouška, pak s ní dolů na bradu. Ne tak já. Buď jsem sroula nebo jsem silná svobodná živá bytost. Hádejte, co jsem já. Nepodvolím se.

- Mami, bylas´ už v Penny pro ty kapsičky?

- Já se kochám štíty domů. Ale už tam směřuji. A protože jsem nesplnila svůj závazek v prosinci, že pomohu útulku, dnes to zrealizuji.

Cestou do Penny zastávka v truhlárně učiliště. Zas vidím klučíky, jak pracují. Mistr jim vysvětluje nějaký úkon. Kluci sledují, ani nedutají. Na mě to tak příjemně působí. Pozdravili! Já vcházím do prostoru. Já zdravím. :-) Potřebuji to krmítko na nožce. Dnes mají v tělocvičně soutěž.

- Tak to zas budu číst ve Zpravodaj o zlatých umístěních.

Panu mistrovi se blýsklo v očích. Skromně - jako že asi ne. Ale vono jo. Chválím kluky.

- Podívejte se. Nedělají.

- Ale to jen tahle skupinka. Třeba jsem vás výklad přerušila. 

Domluveno na příští týden. Jen ne ve středu. To je zas soutěž. Ireno, jednou se tam trefíš do toho správného dne. :-) 

V Penny šéfuje můj kuchař číšník. Radost s ním hovořit. Stále s úsměvem. Musí zvládat i to, že brigádník ráno zavolá - mám kašlík.

- Láďo, váš tu je. Vy se rojíte?

- Ne, střídáme směnu.

Ptám se na psí žrádlo. Vede mě k regálu. Kupuji tyčinky na zuby, na mlsání, beru dva pytle psích granulí. Krabičku Felixe. Ireno, ty matláku. To není psí útulek, to je záchranná stanice.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2023-01-12_Do_zachranne_stanice_-_kde_nemaji_ani_jednoho_pejska%2C_kocku/

Jak mi to Petroušek vysvětloval? Vyjet až na kopec. A kam teď. Vlevo vede sračkozní cesta. Tudy snad nepojedu. To je do polí. Zkusím kousek. Když tak vycouvám. Cedule. Záchranná... Jedu dobře. Ale jestli sem chodí třídy s dětmi, to musí být děti zablácené až za ušima.

Dojíždím k vratům. Tady to asi je. Slyším hlasy ptáků.

- Prosím vás, dobrý den, já jsem přivezla psí granule a kočičí kapsičky.

- My tu pejsky ani kočičky nemáme.

- Nemáte?

- Ale využijeme to pro veverky, ježky... Máme tu zraněná zvířata. 

- To mi padl kámen ze srdce. A co byste potřebovali?

- Spíš slunečnici, oves...

Mladá tichá žena mi všechno ukazuje. Už chci odjet. Ale ještě mají támhle pozemek. Jdu se podívat. Poprvé vidím luňáka. Nádherný dravý pták. Vypadl z hnízda na hlavu. Poranil si oko. Jen sedí na zemi. Zpívá. Nebo žaluje? Má otevřenou klec. Může si vyběhnout a zas se vrací. Mají tu hodně smrčků v klecích. Provoz jede z darů, dotací z kraje a města, trošku z přednášek a exkurzí. Mají tu ptáky, kteří už nikdy neopustí útulek. Krkavec se ozval nad hlavou. Jak se tam dostal, když nelétá? Někdo mu prostřelil křídlo. 

- On si na ten strom vyhopká, a pak plachtí dolů. Napodobuje zvuky.

Mají tu tři bílé a jednoho černého čápa. Měli pár, mnoho let tu vyváděli mláďata. Jenže jeden z nich uhynul. Mají tu i veverušku, syslíka, ježky... Snaží se je vypouštět do volné přírody. Ale ti zranění tu jsou na stálo. Pracují tu mladí. Nesou konev. Tichoučce kráčejí prostorem stanice. Připadají mi taky poranění. Mají tu oázu souhra zvířecích a lidských duší. Koukám, že za loukou už je zeď hřbitova. Jsem tu poprvé. Vrátím se sem. Ale až bude sucho. Moc děkují. Přece není za co. Napadlo mě to v prosinci, když jsem dostala prosebný dopis s třemi pohledy smutných pejsků. A propisku s mým jménem mi tam vložili. Kdepak ho asi sebrali. Pohledy na křídovém papíře. Tehdy mě napadlo...

Domů. Ohřívám si ty své těstoviny a la Irenka od včera. Petroušek akorát přijel.

- Peťuš? Co kdybych si ochutnala tady z těch tvých barevných piv.

- Vypij si je všechny.

- Když já pivo nepiju. Jednu láhev ozkouším.

Krásně hořké a sladké. A moc dobré jen ten název - připomíná mi zfalšované volby. Pirát.

Oba nás napadlo na chvilku položit tělo. No jo. Jenže paní si přišla pro produkty. Pak jeden důležitý hovor. Ten jsem potřebovala. Když jsem klimbla, zas paní ohledně koupě nutribulletu. Ne, je z Hranic... Potřebuji, aby si ten člověk nutribulleet prohlédl, a ne aby mi pak něco vyhoudal. Nebylo mi přáno.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2023-01-12_Obidek%2C_odpocinek_a_jdeme_k_vecerni_sieste/

Vylézám. Zatápím. Večer.

- Dnes dávají Cesta na hrad.

- To je film?

- Ne. To je Babiš.

- Jo Cesta na Hrad.

- No. Tři nej kandidáti.

- Jak? Přece všichni kandidující mají stejnou pozici, ne? Kdo to určuje? To jakovPakárd?

- Hilšer odešel.

- Odkud?

- No ze studia. Nechal tam svou fotku.

Tento vlak jede okolo mě. Vůbec nevím, kdo je kdo. Nebo ne. Jinak. Vím, kdo je kdo. Ani jeden nevolitelný.

Moureček si to u nás užívá. Cítím z něj děkování za teplo, jídlo, pohlazení, lásku. Nepředstavitelně vděčný. Dnes nevyběhl do tmy. Mokro, tma, ne, ne. Rozvalil se na horkou dlažbu. Chrupčil nahlas. Oddaný. Teď se přesunul ke mně na koberec. Jdu přiložit. Přiklekám k němu. Šeptám mu.

- Mourečku, ty náš kluku!

Ani neotevřel oko. Je jak malý hošík. Tolik nocí si užil v zimě, bez potravy, vyháněla jsem ho. Už dva roky? Asi jo. Loni už byl vzat na milost. Letos v dubnu budeme připíjet dva roky na jeho značkování naší zahrady, mých džín... Koťatům budou asi 18.6. dva roky. To už je tu okukoval. Jen nesměl do domu. Letí to. Dává najevo, jak je spokojený. Může si vyběhnout ven, vrátit se. Dřív nechtěl vůbec chodit ven. Asi se bál, že by se neměl kam vrátit. Klučíček kočičí. Asi tak čtyř až šesti letý. Jsem ráda, že se nenechal vyhnat.

Chrápe. Oddychuje. Na koberci. Jdu taky. Ale do postele.

Dobrou noc!

P. S. Uvědomujete si, že tu je bezprávný stát? WayBack Machine - internetový archiv

P. S. 2

Explore more than 778 billion web pages saved over time

Myslíte, že vše, co vám sebrali, tak smazali? Ale kdeže. Existuje to na adrese WayBack Machine - internetový archiv skrývá 778 miliard dokumentů, které byly údajně vymazány!!