Hvězdná tulačka Lucinka přijela poradovat se

09.08.2021

Na desátou k Erice. Před osmou lezu. To mám času! Jo, lusknutí prstu a už je půl jedné nad ránem. Tak rychle, rychle, jak to bylo...

Dnes mi dával Vesmír povnímat nezákonnost na každém kroku. Náš budoucí soused si zamanul, že náš plot je jeho. Magor. Nic. On chlapec pochopí. Někdo mu to vysvětlí. Volovi se musí polopatě. 

Než obstarám Zrzečku. Penicilín. A sebe zmalovat a ustrojit. Jo, to není, jako před padesáti lety - účes a la právě jsem vstala jdu. Tvář byla krásná, mladá, spanilá.

Konečně vyrážím. Ani netelefonuji. Eri mě zná. Mám jen půlhodinové zpoždění. Už slyším Lindu.

- A proč se objednáváš?

Už slyším svou odpověď.

- Orientačně.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2021-08-09_Od_motyla_pres_nachodsky_zamecek_k_polskemu_zeleninovemu_stanku_-/

Ostříhaná, učesaná - jedu. Beru to na Náchod. Na silnici jsem sama. Nikde nikdo. Vysokovský kopec - prázdno. Přes Náchod - lajsknu to. A vyšlo to. Jedu sama. Prosím SAMA! Plynule. Žádná kolona. Žádná zácpa. Na hranici jsem cobydup. Dnes nezastavuji u děduly. Jedu dál, okolo svého oblíbeného bývalého obchodu. Dnes tam prodávají zahradní skulptury. Je to česky? Sochy. Tady si dávám pozor, budu jako odbočovat do dvora, ale rovnou se obrátím. Jak to ti Poláci dělají! Obchodníci. Cibule, česnek, křen, papriky, kozí rohy, kanadské borůvky, jahody, lesní borůvky, rynglata, neskutečně vynikající letní jablka, meruňky... Plody léta z regionlních zdrojů. Vedle nové prodavačky tu je má, co jsem k ní jezdívala do obchůdku, než tam začali prodávat sochy. Mám od ní i ostružinu. Mračí se. Ptám se, co je jí. Necítí se dobře. Je to na ní vidět. Neptám se. Doufám, že ji neopíchali. Je průhledná. Dnes krásná cena. U ní jsem vždycky platila okolo tisíce. Jenže jsem brávala lavor borůvek. Letos jsem si každý den dojela na litr do lesa. Úchvatné. Do chrámu s klenbou z korun stromů. Pět set deset. Jedu domů.

Stavuji se za hranicí v JYSKu. Upozorňuji prodavačku, že nemusí... Mají kamery. Ty vorle - velký bratr je kontroluje jak dobytek. Ráda by si ji sundala. Děkuje mně.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2021-08-09_Porusovani_zakonnosti_jede/

Jdu vedle nakouknout do Pepco. Takové biorobotické stvoření na mě čučí. Zaměřilo si mě. Opovažuje se ke mně přiblížit. Prý abych si nasadila. Nejraději bych jí zasadila. Porušuje hned několik zákonů naráz. Vytahuji mobil se zákony. Namátkou vyslovuji par. 328 tr. z. - přisvojení si pravomoci úřadu. Ona mě nutí! Ona mi vyhrožuje, že mě neobslouží. Ona porušuje zákon. A já toho mám plné zuby. Na tuhle ... si posvítím úředně. Fanatička do obchodu mezi lidi nepatří. Patří na psychiatrii. Tam nebude ohrožovat lidi na zdraví. A celé Pepco ať se jde zahrabat. Nechoďte tam! Normální je chodit BEZ NÁHUBKU!

Malé opáčko:

https://blog.aktualne.cz/blogy/jan-tomanek.php?itemid=40321&fbclid=IwAR300VT27LjP3qdr03Qg2ye16qQ6nOaLDrB2FUOaknOJjoQ_oah4tMG0Wrk

  • Ústava,
  • Listina zákl. práv a svobod,
  • Norimberský kodex,
  • zák. 240/2000, par. 31, odst. 4,
  • 96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicíně
  • Všeobecná deklarace o lidském genomu a lidských právech (11. listopadu, 1997) 

Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Každá smluvní strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení této Úmluvy.

Článek 2

Nadřazenost lidské bytosti

Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

  • Občanský zákoník par. 91 (zák. 89/2012 - ČLOVĚK JE NEDOTKNUTELNÝ)

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2021-08-09_Zakony

Richard Liška

Roušky, respirátory nebo cokoliv zakrývající ústa a nos, dále jen NÁHUBEK

Mimořádné opatření vydané ministerstvem zahradnictví (zdravotnictví) k zákazu pohybu a pobytu lidí bez náhubku je protizákonné i protiústavní, protože ministr ani vláda nemají pravomoc zakázat pohyb a pobyt občanům. Ani v době vyhlášení nouzového stavu. Občany Lze pouze omezit a to pouze v lokálních oblastech (ne v celé ČR) a pouze na základě zákonných podmínek.

Nenošení náhubku není přestupek ani trestní čin, protože žádný zákon tuto povinnost neukládá.

Mimořádné opatření může kontrolovat a vyžadovat orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví.

Mimořádné opatření může POUZE kontrolovat, ale NENÍ OPRÁVNĚNA VYŽADOVAT PČR nebo obecní policie podle zákona č. 243/2020 Sb.

NIKDO JINÝ NENÍ OPRÁVNĚN KONTROLOVAT A UŽ VŮBEC NE VYŽADOVAT NOŠENÍ NÁHUBKŮ

Pokud nošení náhubků vyžaduje váš zaměstnavatel, prodavač, ochranka, řidič autobusu, vlaku, tramvaje...., TATO OSOBA SE DOPOUŠTÍ trestného činu podle zákona č. 40/2009 Sb., Zákon trestní zákoník, § 328 Přisvojení pravomoci úřadu

"Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta."

Pro svoji ochranu v případě obchodu a služeb můžete použít i zákon č. 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, § 6, Zákaz diskriminace spotřebitele

Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat. § 24, (7) Prodávající se dopustí přestupku tím, že při prodeji výrobků nebo poskytování služeb poruší zákaz diskriminace spotřebitele podle § 6 zákona a za tento přestupek lze uložit pokutu do 3.000.000 Kč. Toto diskriminační chování lze nahlásit na Českou obchodní inspekci.

V případě že po vás bude zaměstnavatel, řidič autobusu, vlaku, tramvaje.... vyžadovat nasazení náhubku:

- poučte jej o tom, že se dopouští trestného činu "Přisvojení pravomoci úřadu" s trestní sazbou až 2 roky odnětí svobody;

V případě že po vás bude v obchodě a ve službách prodavač, ochranka, kadeřník, .... vyžadovat nasazení náhubku:

- poučte jej o tom, že se dopouští trestného činu "Přisvojení pravomoci úřadu" s trestní sazbou až 2 roky odnětí svobody;

- poučte jej o tom, že se dopouští přestupku porušením zákazu diskriminace spotřebitele s možnou pokutou do 3 milionů Kč;

V případě bránění vstupu do prodejny postupujte obdobně a ochranku informujte o tom, že budete volat policii a udělejte to.

V případě kontroly policie:

- buďte klidní (v případě agrese by mohli použít donucovací prostředky);

- nic policistům nevysvětlujte, případně jim pouze sdělte, že ta a ta osoba páchá trestní čin podle bodů uvedených výše;

- na výzvu policisty prokažte svoji totožnost;

- na výzvu policisty si nasaďte náhubek (nemá právo vás vyzvat, ale vzhledem k osobnostním charakterům některých policistů by to mohli brát jako neuposlechnutí výzvy a použít proti vám donucovacích prostředků); po odchodu policistů náhubek sundáte;

- policisté s vámi sepíší nebo nesepíší záznam o "přestupku", hlavně nic nepodepisujte, nesouhlaste s pokutou, nevyjadřujte se k tomu;

Vždy je nutné vyhodnotit danou situaci. Pokud je to možné, pořizujte videonahrávku nebo audionahrávku, přičemž informujte druhou stranu, že pořizujete záznam o protizákonném jednání druhé strany (prodavače, ochranky, řidiče....). U policistů si nahrajte jejich osobní čísla a policisté musí strpět i nahrání celé osoby, pokud jsou ve službě. Informujte druhou stranu o tom, že pořízený záznam použijete ve správním nebo trestním řízení.

Konec opáčka. Možno zkopírovat. Kdo je chytrý, dá si do mobilu, vytiskne do desek...

Náchod volný k viaduktu. Nakoukla jsem dál - jé! Bacha! Nechval dne před večerem! Průtah ucpaný. Beru to oklikou. Ještě zastavuji. Chci vidět náchodský zámeček. V Krumlově mají podobný, ale honosnější. Asi byli Vítkovci a Rožmberci větší rozhazovači. Šup, šup, jsem venku z města. My to tu máme krásné! Pode mnou Rozkoš. Před rokem mě povozil jeden pán po vodní hladině. Vysvětloval, malá a velká rozkoš. Čistá a blátivá voda. Dobře patrné dvě barvy vody z Vysokova. No jo, ale to bych nesměla řídit!

Doma. Zrzku jsem nechala na terase. Ten mourovatý šmejd je drzý. Ví, že tam nesmí. Jo, všechno jí sebral. Zatahuji síť. Dnes končím Zrzce s dietou. Děj se vůle boží. Mlíčko vysrkla. Dala jsem jí jen cucnout. Snad se po něm... Ještě krůtí masíčko. Ale dnes poprvé paštičku. Bože, ochraňuj nás! Jen lžičku jsem jí dala.

Jdu rychle upéct houstičky. Dnes přijede naše tulačka po hvězdách. Lucinka. Ještě před tím se tu stavuje moje hygienistka. Máme si spolu tolik co říci.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2021-08-09_Prijela_Lucinka_Hvezdarka/

Už - radostná návštěva. Ke Hvězdám se vrací na místo svého zrození. Počáteční váhání, Mour dostává prskanec od mrňouska. Setkání. Už se honí. Malá utíká před mámou po kamenných stupních do boudy. Zrzka za ní. Ven. Zrzka za ní. To je radosti! Nakonec si Zrzečka vyskočila na křeslo. No jo, malá už to umí taky. A cucla si mlíčka. Našla si zdroj. Zrzečka drží. Myje ji. Pozitivní zážitek!

Už se musím přihlásit na kurz výživy, na poradu... Lucinka hvězdářská se tu vydováděla. Končíme. Někdy příště...

Po poradě jdu nakrmit Moura. Jenže u misky máme návštěvu. Chodí každý den přesně. Na desátou. Dnes má půlhodinový náskok.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2021-08-09_Jezek_chodi_presne/

Každý den si hledám chvilku, udělat sama sebe šťastnou. To se povedlo neznámému autorovi, který sestříhal hody v Rakvicích.

Spolek CHASA Rakvice

20. červenec v 17:07 ·

Sestřih z letošních hodů. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Věříme, že jste si to užili stejně jako my. Budeme se těšit na podzim, na Kateřinské hody.

https://www.facebook.com/chasarakvice/videos/4112024188924133

Unikátní, překrásné, nádherné, oči jsem tu mohla nechat. Rodina, muž, žena, kroje, tradice, rodiče strojí své potomky. Slečny jsou vážné, sličné, spanilé - žádné pubertální chování městských slepínek. Na to se dá dívat stále dokola. A ta krásná píseň moravská.

Dobrou noc!