Odkaz prezidenta dr. Edvarda Beneše

03.02.2019

Odkaz prezidenta Beneše

Odkaz prezidenta Edvarda Beneše 1947

"Vážení spoluobčané, v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj. dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 - 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byl i po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.

Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou "čeští vlastenci", kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a budou nakloněni jejich návratu.

Nenechte se oklamat, a jejich návratu nedopusťte !

Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít "vlastenci", kteří budou opět usilovat o odtržení Slovenska od Čech.

Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garriqua Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika.

Vedlo by to k zániku obou našich národů.

Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.

Váš Edvard Beneš