Pytlový čtvrtek

03.03.2022

Nejlépe se mají mladí a důchodci. Mladí, protože jsou mladí, stojí na startu života. Ačkoli - dnes bych startovat určitě nechtěla. A staří - protože mají volno, mají za celoživotní práci a budování vlasti zasloužený důchod. No, pokud je důchodce zdevastovaný, má zhuntované tělo, klouby, orgány - není co závidět. Pravidelně se tráví hrstí jedů předepsaných proradnými bílými plášti. Neberu léky, snažím se hýbat; snažím se být aktivní; umím odpočívat; radovat se z malých potěšení; u každé příležitosti se od srdce chechtám; totiž - smích léčí!! A veledůležité je projevit svou vůli. Dost bylo zastrašování! Uvědomit si: Nejsem ovce určená k zaříznutí.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2022-03-03_Kocicaci/

Dnes jsem potkala mnoho lidí s dekly pod nosem. Jedna maminka mi povídala, že má prý tři děti. Klobouček - dala tři Slovánky! Nechce se hádat. Chápu. Má to náročné. Ale! Používá své děti jako berle k alibismu.

K tomu mládí. Vyrůstali jsme v jiné době. Zatracovali jsme ji. Nenáviděli vše ruské. Když přijela vojska VS, o to víc. Přesněji řečeno - o výletu do Československa rozhodli Ukrajinci, myslím mezi nimi jeden Rus, jeden - kdo? Lotyš? A vjela sem vojska Ukrajinského frontu. Pro mě stejně všechno ruské. Až dnes vnímám rozdíly národností. Zajímavé, že maďarské, polské, německé, rumunské nám nevadilo. Jen to ruské. Ostatní země po splnění úlohy vojska stáhla. A ukrajinská prý byla vystřídána ruskými. Proto možná ta nechuť k Ruskému. Že prý se Amerika s Ruskem recipročně dohodly. My vám, vy nám. Kam to ti Amíci tehdy skočili? Každopádně to měli hoši dohodnuté. 

Ó, jak to vonělo v Tuzexu. Když jsem se seznámila s prvním mužem, k svátku, hned k prvnímu mému svátku, tedy ani ne po čtyřech měsících, mi koupil mé první džíny. Ó, Tuzex! Sladké slovo. Voněly tam prací prostředky, káva, vše zesíleno umělou měnou bony. I Tuzex s textilním zbožím nesl jinou charakteristickou vůni. Ačkoli v TEPu, tam prodávali prádlo, halenky, záclony, koberce, ručníky - to taky moc hezky vonělo. V Tuzexu bylo vše nóbl. Takové krásné pozlátko. Dnes už vím - taková krásňoučká podvědomá manipulace. Že by příprava na raketový úprk z tehdejšího systému? Co my víme, na jak dlouho jsme vznikli v tom říjnu 1918. Válka nebyla ještě ukončena, a my už chachacha ejchuchu - stavěli republiku. Válka nebyla ukončena ani toho 11.11. Vyhlásili příměří a to trvá dodnes.

Jeli jsme s Ivkou vlakem do Hradce koupit to vysněné oblečení. Na pultu krejčovský metr. Nádherně upravené prodavačky suverénně podávaly z regálů neomylně vaši velikost nějakých těch pracovních amerických kalhot se značkou Löwy Strauss. Kožená nášivka vzadu přes poutko. V ten sváteční den jsme zapluli na Balkán. Hezká restaurace u budoucího podchodu. Nejsem si jistá, jestli podchod u semaforů v Hradci v 75. existoval. K jídlu jsem si dala víno. Při výstupu z vlaku jsem byla tak rozvrkočená, že jsem docela drze foukla za ucho vystupujícímu pánovi přede mnou. Lekl se. Já měla pod nohama jistotu plošinky. Ale on sestupoval ze schodů. Ivka se smál, jako by mladická drzost byla nejlepší vtip.

Dnes jsem poslouchala na vycházce znovu pořad z 15.1. O společenství lidství na téma Manipulace vědomím. Téma hodící se do reality, kterou žijeme. Prý žijeme v přechodném období mezi dvěma typy životního řádu. Intenzivně nás táhnou na ten břeh, kde jediným prostředkem vlády bude manipulace vědomí. Za posledních patnáct let prý byla naše společnost objektem hutné kampaně manipulace vědomí. Dochází k obrovské změně společenského zřízení. Hle, hle, hle! Toto jsem poslouchala v lednu na cyklistické vyjížďce a následně na lyžích. Dnes se mi poslech zdál ještě aktuálnější! V prostoru, který pozorujeme, nevidíme vše, co se vidět dá. Jen si myslíme, že vidíme všechno. Vidíme nepatrný zlomek toho, co existuje v nás a okolo nás. Elektromagnetické spektrum včetně rádiových vln, mikrovln, infračerveného, ultrafialového záření, rtg. gama záření představuje pouhých 0,005 % toho, co ve Vesmíru existuje v různých formách energie a reality. Jde o to, že elektromagnetické spektrum je jen malým zlomkem v porovnání s tím, co existuje. Lidé neumějí očima vidět ani celé spektrum vln v celé jeho úplnosti. Viditelné světlo je nepatrný zlomek z pásma, mikrosegment. Sledujeme-li TV, posloucháme-li rádio, posloucháme jen kanály, které jsme si naladili. Všechny ostatní kanály a stanice vysílají ve stejné místnosti souběžně. Ale my je nevnímáme. Až když přepneme kanál, naladíme stanici. Žijeme v mimořádné a nebezpečné době. Je obtížné zjevně pochopit závažnost dnešní obtížné situace. Nechápeme, v čem to žijeme. Mnoho lidí se probouzí, zatím nechápe závažnost situace. Ještě je šance připravovat se. Pro mnohé je důležité pivo, zahrádka, televize. Kdy se chceme připravovat? Chyby ve vědomí pospolitosti nebo kulturní krizi překonáme, až získáme znovu kulturní vědomí, ovládneme novou situaci v našem duchovním prostoru a obnovíme souřadnice vlastní národní kultury pro orientaci ve věcech dobra a zla. Dnes je světový tisk plný prohlášení o zásadní možnosti zcela kontrolovat lidské chování s malými náklady. Mnozí, kteří se považovali za oběti manipulace, upadli do malomyslnosti a uvěřili na nějaký druh tajné zbraně vyvinuté tajnými službami v psychotropní prostředky k našemu ovládání a umrtvování lidí; víra v mystickou sílu manipulátorů ochromuje vůli prostřednictvím fám, článků, odhalení a přiznání je důležitým prostředkem manipulace veřejného vědomí. Lidé bez ohledu na svou ideologii a politickou podjatost se dělí na dva druhy. Jedni věří, že člověk je v zásadě velkým dítětem a manipulace s jeho vědomím samozřejmě pro jeho vlastní dobro osvícenými a moudrými vládci není jen přijatelným, ale také upřednostňovaným pokrokovým prostředkem. Tahle skupina si myslí, že přechod od donucování s využitím násilí k manipulaci vědomím je obrovským krokem k rozvoji lidstva. Druzí se domnívají, že svobodná vůle člověka, předpokládající zachování čisté jasné zdravé mysli a možnost konat odpovědná rozhodnutí pro zachování svobodné vůle člověka má velkou hodnotu; tato kategorie lidí odmítá oprávněnost a morální zdůvodnění manipulace vědomí.

Kam patříte vy? Přemýšleli jste o manipulaci s myslí? Vzpomeňme na minulé dva roky. Jak nám ne z týdne na týden, ale ze dne na den, co ze dne na den! Z dopoledna do odpoledna tvrdili naprosto protichůdné myšlenky. Najednou je všechno pryč. Zapomenuto. Mysl nám soustředí jak kouzelníci někam jinam. O Kanadě ani muk! A pro jistotu ani o Novém Zélandu a Austrálii. Zvláštní.

Manipulace (z latinského výrazu manus, tj. ruka nebo uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení a chování druhé osoby či více osob. Manipulovat znamená vědomě i nevědomě používat techniky pro manipulaci s druhými lidmi ve prospěch prosazení osobních cílů a přání manipulátora.

Definice manipulátora

Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce manipulaci bránit. Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí.

Manipulátor zpravidla nemluví konkrétně, používá obecné pojmy a tvrzení, ve kterých se často vyskytují superlativy jako "všichni", "všechno", "nikdo", "nic", "vždy", "nikdy", "každý", "nejlepší", "nejhorší", používá také obecná rčení a přísloví, namísto asertivnějšího, konkrétnějšího a vysvětlujícího přístupu zahrnujícího věty jako "v těchto případech", "tato osoba", "já to tak vidím, protože", "já to tak cítím", "mně se to tak jeví, protože", "mně to vadí, protože..." apod. Dalším projevem je, že manipulátor zpravidla neklade otevřené otázky, tj. ptá se většinou tak, že chce slyšet odpověď buď jen ano, nebo ne, a když se ptá, nenabízí širší možnosti výběru. Například se zeptá: "Chceš kávu nebo čaj?" namísto "Co ti mohu nabídnout k pití?". Častým projevem manipulátora je také lichocení, po kterém zpravidla následuje žádost o něco. Ve výchově nebo jiném nadřízeném postavení vůči druhým, manipulátoři (ať už rodiče, vychovatelé, pedagogové, nadřízení) uplatňují příkazy, zákazy, rozkazy a přehnanou kontrolu a ovlivňování níže postavených osob namísto oboustranné komunikace a domluvy (mezi rodiči, vychovateli, pedagogy, nadřízenými). Podobně tak činí i v triadickém vztahu rodič-rodič-dítě (případně vychovatel-vychovatel-děti nebo pedagog-pedagog-děti, či nadřízený-podřízení).[1]

Ve skupinách manipulátoři vytvářejí nejrůznější kliky namísto komunit.

Ať si to přebere každý sám. Mně to dává smysl. Neposlouchám TV, rádio někdy v autě. Zprávy mi připadají jak bušení paličkami do hlavy, do mysli.

Proč jsem si na ten pořad vzpomněla? Například taky pro to, že v obchodě čtu na etiketě krásných bonbonů v nádherné krabičce lákadlo: BEZ CUKRU. No jo, jenže je tam použito rakovinotvorné sladilo. Naše maminky házely do kafe sacharin. Myslely, aby nepoužily kalorie z cukru. Sacharin byl prý vynalezen v době studené války. Byl sladký. Nač ho použít? Na otrávení protistrany. A nebo ho hodíme davu! Jako nízkokalorické sladidlo. Aha! Způsobovalo rakovinu... Oni to zkoušeli dřív na zvířatech. Studie na zvířatech prokázaly, že látka může vyvolat rakovinu močového měchýře. Během dalších testů způsoboval sacharin u myší zhoubné onemocnění dělohy, vaječníků, kůže, krvinek a dalších orgánů. Krysí samci vystavení vlivu sacharinu pouze těsně po narození trpěli později zvýšeným výskytem rakoviny močového měchýře.

A bylo vymalováno.

Modelky sladily aspartamem. Sice má asi 200 krát vyšší sladivost oproti cukru, ale je nesmírně jedovatý pro zdraví člověka. I vy jste dnes určitě pozřeli aspartam. Je schválený všemi světovými organizacemi. A je skoro ve všem. Případně na střídačku s glukózovo-fruktózovým sirupem. Ten se mění hned na tuk a jde si sednout do jater. Tvrdnutí jater není nic příjemného. Proč by aspartam měli vyřazovat? Je schválen mnoha světovými organizacemi.  :-) :-) Komu jen asi patří? Ty organizace. :-) Zkuste, až budete u pásu v samoobsluze, brát jedno balení žvýkaček za druhým. Ani v jedné nenajdete cukr. Za nás se žvýkačka rozdělila a po kouskách sežvýkala. Šetřili jsme si ji. Obsahovala cukr. Dnes se žvýká jedna za druhou z butelky plné žvýkaček. Hledejte! Kontroverzní sladidlo způsobuje mimo rakoviny, záškubů ve svalech, bolesti hlavy, depresí, poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), závratě, přibývání na váze, (Proč jíte aspartam? Abyste nebyli tlustí?!), vrozené vady, lupus, Alzheimerovu chorobu, roztroušenou skleróza (MS)

No, hotovo. Tak si to hezky zapamatujte. 

Nevyžádaná rada - čtěte etikety. Sladké nápoje - raději ať mají na etiketě - slazeno cukrem.

Kde nás ještě obelhávají? Brala jsem do ruky krevety - kulturní chov. Lososa - taky. Maso z těchhle lákavých "zdravých a dietních" dobrot má hroší kvalitu než má vepřové.

Jedno k druhému. Tak jsem si vzpomněla na lednový pořad.

- V poslední době jsem zkoušela různé recepty na housky, bagety... - Dnes? Upeču zas jednou chleba.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2022-03-03-_Chlebicek/:

Nádherně vykynul. A výborně se upekl. Ukázkový. Ptám se Péťi na vnučku. Má neštovice. Prý m před týdnem povídala:

- Dědečku, mám pupínky a moc to svědí.

- Peťuš, co kdybys jí donesl dárky pro radost?

- Zrovna jsem na to myslel.

No jo. Jsme už sehraní. Velmi často se nám to stává. Balím krabici k narozeninám. Letuji na ni čokoládové medídky.  Jo, medvídky.

Sama místo autem jdu v posledním sluníčku koupit si něco pro radost. To se musí v dnešní době. Beru si batůžek, aby mě kabelka netížila. 

Nejistá energetická sezóna. Běžím pod okny našeho bytu v paneláku. Mají výjimečnou výhodu. V dnešním mrazivém slunečném počasí mají pootevřené okno na zasklené lodžii. Nadskočila jsem. Ireno, uklidni se. Nejde o tvé peníze! Jasně jsem jim několikrát poradila. Zatáhnout, dilatační díry ucpat gázovinou a celou zimu vytápět byt jižním sluncem. Nemusí celý den topit!! No, jak chtěj jejich. Našim to je jedno. My doma topíme dřevem, máme s tím krásnou voňavou práci. Dřevo složit. Dřevo navozit do bedny. Nanosit do koše ke kamnům. Přikládat. Vybrat popel. Vynést ho na záhony. Vyčistiti okénko... A vracejí nám. Jedenáct let platíme stále stejnou zálohu. A vždycky máme přeplatek. Jednodušší by bylo zapnout na podzim elektrokotel a na jaře ho vypnout. A doplácet asi osmkrát víc, než nám v přeplatku vracejí.  Komu není shůry dáno... Náš druhý nájemníček ještě neví, ale dostane velikánský přeplatek. 

Vymetám obchody. Skvělé mezi lidmi. Moc a moc a velmi, ale hodně se raduji, že prodavačky konečně shodí roušky. Vyléčí si oblezlé pusy, sluníčko jim vylepší pleť. A zas si budeme rozumět každé slovo. Uvidíme úsměv, cuknutí koutky, ale - a to je něco navíc! - budeme do toho vnímat i řeč očí. To jsme se naučili během dvou let.

https://irenkah.rajce.idnes.cz/2022-03-03_Na_vychazce._Ty_tulipany_jsem_zapomnela_pres_noc_na_terase._Neumrely/

- Tys´ zapomněla včera venku tulipány. 

Dávám je do vázy. Omlouvám se jim. Omluvu přijaly. Krásné. 

Dobrou noc!